گریتینگ و پروفیل های کامپوزیتی

فرایند پالتروژن (Pultrusion) از معدود فرایندهای قالبگیری پیوسته و خودکار درتولید قطعات کامپوزیتی می‌باشد. این فرایند ازلحاظ اقتصادی برای تولید حجم انبوهی از محصولات طویل با سطح مقطع ثابت مقرون به صرفه می‌باشد.

گیترینگ و پروفیل کامپوزیتی
گیترینگ و پروفیل کامپوزیتی

سطح مقطع قطعات پالتروژنی میتواند بسیار ساده و یا بسیار پیچیده باشد. با توجه به محدود بودن تعداد فرایندهای پیوسته تولید قطعات کامپوزیتی، پیوسته بودن فرایند پالتروژن موجب برتری خاص این فرایند برسایر فرایندهای ساخت محصولات کامپوزیتی شده است.شرکت تکین کامپوزیت فارس با توجه به نیاز صنایع به پروفیل های مقاوم در برابر خوردگی و با وزن سبک اقدام به تامین و تولید پروفیل های FRP به روش پالتروژن نموده است . این پروفیل ها با توجه به مزایای زیادی که نسبت به پروفیل های فلزی موجود در بازار دارند در سال های اخیر به محصولی پر طرفدار در صنایع مختلف تبدیل شده است.