موضوع پروژه: طراحی و تولید فن های سانتریفیوژی کامپوزیتی GRV جهت بخارات اسید

کارفرما: شرکت املاح معدنی ایران

تاریخ: 1400

مدت اجرای پروژه: 3 ماه

محل اجرا: سمنان-گرمسار

شرح خدمت:

  • طراحی و تولید فن های سانتریفیوژی کامپوزیتی GRV مناسب بخارات اسید کلردریک 33 درصد با دمای 80 درجه با تعداد دور 1500RPM و قدرت هوادهی 4500m3/h به همراه الکتروموتور 11 kw

 

طراحی و تولید فن های سانتریفیوژی کامپوزیتی GRV جهت بخارات اسید

موضوع پروژه: طراحی و تولید فن های سانتریفیوژی کامپوزیتی GRV جهت بخارات اسید کارفرما: شرکت املاح معدنی ایران تاریخ: 1400 مدت اجرای پروژه: 3 ماه محل اجرا: سمنان-گرمسار شرح خدمت: طراحی و تولید فن های سانتریفیوژی کامپوزیتی GRV مناسب بخارات اسید کلردریک 33 درصد با دمای 80 درجه با تعداد دور 1500RPM و قدرت هوادهی […]