موضوع پروژه: طراحی و تولید فیلترهای شنی و کربنی

تاریخ: 1399

مدت اجرای پروژه: 20 روز

محل اجرا: مشهد- سرم سازی  رازی شعبه مشهد

شرح خدمت:

  • طراحی و تولید فیلتر شنی FRP   با فشار کاری 8 بار با حجم 800 لیتر و اندازه ابعادی (1500*900)جهت تصفیه آب مناسب فرایند سرم سازی
  • طراحی و تولید فیلتر کربنیFRP   با فشار کاری 8 بار با حجم 600 لیتر و اندازه ابعادی (1500*800)جهت تصفیه آب مناسب فرایند سرم سازی

 

طراحی و تولید فیلترهای شنی و کربنی سرم سازی رازی

موضوع پروژه: طراحی و تولید فیلترهای شنی و کربنی تاریخ: 1399 مدت اجرای پروژه: 20 روز محل اجرا: مشهد- سرم سازی  رازی شعبه مشهد شرح خدمت: طراحی و تولید فیلتر شنی FRP   با فشار کاری 8 بار با حجم 800 لیتر و اندازه ابعادی (1500*900)جهت تصفیه آب مناسب فرایند سرم سازی طراحی و تولید فیلتر […]