معرفی پروژه : طراحی و تولید و اجرای اسپول های GRP در طول مسیر انتقال آب از سد تاجیار (طرح آلومینا)

تاریخ: 1400

مدت اجرای پروژه: 20 روز

محل اجرا : آدربایجان شرقی- تبریز- سراب

شرح خدمت:

  • طراحی و تولید اسپول های سایز 500 با فشارهای کاری 25،20،16،10 بار
  • طراحی و تولید اتصالات (زانو و…) سایز 500 با فشار های کاری 25،20،16،10 بار
  • اجرای اسپول ها و اتصالات سایز های 500 با فشار های کاری 25،20،16،10 بار

 

طراحی و تولید و اجرای اسپول های GRP در طول مسیر انتقال آب از سد تاجیار (طرح آلومینا)

معرفی پروژه : طراحی و تولید و اجرای اسپول های GRP در طول مسیر انتقال آب از سد تاجیار (طرح آلومینا) تاریخ: 1400 مدت اجرای پروژه: 20 روز محل اجرا : آدربایجان شرقی- تبریز- سراب شرح خدمت: طراحی و تولید اسپول های سایز 500 با فشارهای کاری 25،20،16،10 بار طراحی و تولید اتصالات (زانو و…) […]